مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گیلان

ورود کاربران

1. عنوان پروژه:
مجتمع گاو شيري

2. واحد:
زردكام

3. محل اجرای پروژه:
شفت

4. دستگاه مجری:
جهاد كشاورزي

5. پیمانکار:
زيباسازان كادوس

6. تلفن:

7. ایمیل:

8. تاریخ شروع پروژه:
1386/3

9. تاریخ خاتمه (مطابق اسناد و پیش‌بینی اولی):
1389/0

10. مساحت زمین:
175000 متر مربع

11. مساحت بنا:
(وارد نشده)

12. کل اعتبار پروژه (مطابق اسناد و پیش‌بینی اولی):
22,699 میلیون ریال

13. اعتبار تخصیص یافته تا کنون:
8,201 میلیون ریال

14. اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه:
19,572 میلیون ریال

15. مطالعات توجیهی:
اقتصادی
فنی
مالی

16. مجوزها:
جواز تأسیس
محیط زیست
کشاورزی

17. زیرساخت‌ها:
جاده

18. درصد پیشرفت فیزیکی:
20 تا 50 درصد

19. درصد پیشرفت مالی:
20 تا 50 درصد

20. الزام مشارکت با سرمایه‌گذار:
داخلی: دارد: 100 درصد
خارجی: ندارد

21. میزان وام مصوب برای پروژه:
داخلی: ندارد
خارجی: ندارد

22. میزان وام دریافتی برای پروژه:
داخلی: ندارد
خارجی: ندارد

23. قابل واگذاری به سرمایه‌گذار داخلی:
بله

24. قابل واگذاری به سرمایه‌گذار خارجی:
خیر

25. عضو متناظر :