مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گیلان

ورود کاربران

1. عنوان پروژه:
احداث و راه اندازی کارخانه تولید و مونتاژ ماشین‌های کشاورزی ویژه برنجکاری

2. واحد:
(وارد نشده)

3. محل اجرای پروژه:
تالش-ييلاق محله-رزاق آق اولر

4. دستگاه مجری:
صنعت معدن و تجارت

5. پیمانکار:
شركت زرين گستر

6. تلفن:

7. ایمیل:

8. تاریخ شروع پروژه:
1390/10

9. تاریخ خاتمه (مطابق اسناد و پیش‌بینی اولی):
1398/1

10. مساحت زمین:
100000 متر مربع

11. مساحت بنا:
50000 متر مربع

12. کل اعتبار پروژه (مطابق اسناد و پیش‌بینی اولی):
95,000,000 میلیون ریال

13. اعتبار تخصیص یافته تا کنون:
2,000,000 میلیون ریال

14. اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه:
5,000,000 میلیون ریال

15. مطالعات توجیهی:

16. مجوزها:

17. زیرساخت‌ها:

18. درصد پیشرفت فیزیکی:
50 تا 80 درصد

19. درصد پیشرفت مالی:
20 تا 50 درصد

20. الزام مشارکت با سرمایه‌گذار:
داخلی: ندارد
خارجی: ندارد

21. میزان وام مصوب برای پروژه:
داخلی: ندارد
خارجی: ندارد

22. میزان وام دریافتی برای پروژه:
داخلی: ندارد
خارجی: ندارد

23. قابل واگذاری به سرمایه‌گذار داخلی:
بله

24. قابل واگذاری به سرمایه‌گذار خارجی:
بله

25. عضو متناظر :